Click here to view this snippet in an iframe.

Làm sao để trở thành một dịch giả?

Edit
Bạn là một người yêu thích dịch thuật và mong muốn được tham gia vào website của chúng tôi?


Hiện tại website đang trong quá trình phát triển các chức năng. Website đang được vận hành với các thành viên hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực dịch thuật. Để đảm bảo chất lượng chúng tôi cần các người làm việc có kinh nghiệm.
Việc tuyển dụng sẽ được thực hiện trong tương lai. Mong các bạn thông cảm.